ZAREZERVOVAT POKOJ ZAREZERVOVAT STŮL

Hygienické standardy

v souladu s oficiálním doporučením organizace WHO* pro veřejnost a nařízením vlády České Republiky

Květen 2020

 

Zdraví našich hostů a personálu je naší nejvyšší prioritou. Níže si můžete přečíst o hygienických normách týkající se ochrany před virem COVID-19 v prostorách našeho hotelu.

 

Každý zaměstnanec našeho hotelu přísně dodržuje komplexní ochranná opatření proti viru COVID-19, doporučená organizací WHO* a dále i vládou České Republiky, jako je důkladná hygiena rukou, nošení obličejových roušek v prostorách hotelu, fyzické distancování, vyhýbání se dotyku očí, nosu a úst a je zároveň poučen, aby vyhledal lékařskou pomoc jestliže on nebo někdo v jeho okolí má příznaky shodné s nakažením.

 

Důkladně a pravidelně se ujišťujeme, že prostředí hotelu je čisté a hygienické, např. ošetřením povrchů a předmětů pomocí dezinfekce, aby nedošlo ke kontaminaci povrchů, kterých se dotýkají zaměstnanci nebo hosté. Navíc jsme odstranili předměty, které nejsou dobře desinfikovatelné (jak v pokojích, tak ve veřejných prostorách hotelu) a také některé z našich standardních služeb jsou dočasně dostupné pouze na vyžádání, abychom zabránili potenciálnímu šíření nákazy.

 

Hotel podporuje zaměstnance v pravidelném a důkladném mytí rukou a poskytuje přístup na místa, kde si mohou umýt ruce mýdlem a vodou.

 

Ruční dezinfekční gely jsou umístěny ve všech předních místech hotelu a tento prostředek pravidelně doplňujeme, aby byl neustále všem k dispozici. Jednorázové rukavice a papírové kapesníky jsou také všem k dispozici.

 

Hotel disponuje obličejovými rouškami pro ty, kteří v hotelu vyvinou příznaky odpovídající viru COVID-19, aby se zabránilo jeho šíření, nebo také na vyžádání hosta hotelu.

 

Zaměstnanci hotelu jsou instruováni, aby zůstali doma, pokud museli brát jednoduché léky, jako je paracetamol, ibuprofen nebo aspirin, které mohou maskovat příznaky infekce, nebo aby zůstali doma, i když mají pouze mírné příznaky viru COVID-19.

 

Tyto, výše uvedené informace jsou našim zaměstnancům pravidelně připomínány formou školení, emaily či formou vytištěného oznámení na nástěnkách v místnostech určených personálu.

 

 

Adresa: Haštalská 14, 110 00 Praha 1 Telefon: +420 225 303 111 E-mail: reservation@maximilianhotel.com

COOKIES